PERGAMEN

Na pergameny si možte vytlačiť, alebo napísať riekanky, básničky na spolužiakov, ktoré budete čítať na stužkovej.
Pergamen je dodávaný vo formáte A4 ( 0,65 EUR )
Objednávajte na: sagitta@sagitta-ke.sk, alebo pri objednaní maturitných oznamiek.
(Objednávka je možná len pri objednaní maturitných oznamiek)