Stužky

Šerpy

Mašľa na dvere

Mašľa na triednu knihu

Typy písma

Cenník

Objednávka

Stužky

Mašlička

Preložená 1

Preložená 2

Preložená 3

Šerpy

A

B

E

D

C

Mašľa na dvere

(vrátane 5 metrov čistej stuhy na obviazanie dverí)

Mašľa na triednu knihu

(vrátane 1,3 m čistej stuhy na obviazanie knihy)

Typy písma

Cenník

Malá stužka s vyšitím
1,00 €
   
Šerpa:
 
Triedny/a profesor/ka
8,80 €
Triedny/a profesor/ka 2006-2010
11,50 €
   
Stuha na dvere bez vyšitia
7,50 €
Stuha na dvere s vyšitím
8,50 €
Stuha na knihu bez vyšitia
2,80 €
Stuha na knihu s vyšitím
3,80 €

OBJEDNÁVKA

Objednanie je možné, len pri objednávke maturitných oznamiek.

Meno, Priezvisko:

Adresa doručenia:
*E-mail:
mobil:
Názov adresa školy, trieda:
STUŽKY - počet kusov:
Typ viazania:
Nápis na ľavej strane:
Nápis na pravej strane:
Typ písma:
ŠERPY - počet kusov:
Text:
Typ písma:
STUHA NA DVERE- počet kusov:
Text na ľavej strane:
Text na pravej strane:
Typ písma:
STUHA NA TR. KNIHU-počet kusov:
Text na ľavej strane:
Text na pravej strane:
Typ písma:
Poznámky: